Prisvurdering af virksomhed

Prisvurdering af virksomhed

Prisvurdering af virksomhed eller Værdiansættelse af virksomhed? Ofte vil en strategisk køber betale en højere pris for din virksomhed end en privat køber, så en prisvurdering af din virksomhed fremviser mere en prisramme på virksomheden. En strategisk køber kan ofte opnå gode synergier.

Prisvurdering af virksomhed
Hvad kan min virksomhed koste

Hvordan får jeg en god pris for min virksomhed

Prisen på en virksomhed afhænger i sidste ende af hvad en virksomhedssælger er villig til at sælge til og hvad en virksomhedskøber vil betale. Så det drejer sig om, at gøre din virksomhed så attraktiv som muligt. En attraktiv virksomhed tiltrækker flere køberemner.
For at vurdere en virksomheds værdi skal man blandt andet se på, hvor stort overskud virksomheden vurderes at kunne generere for en ny ejer i fremtiden. Derudover spiller flere andre faktorer ind, når man skal fastsætte en fair pris for en virksomhed og du kan få svaret på hvad din virksomhed kan koste.

Værdiansættelse af virksomhed kræver stor erfaring

Prisvurdering af virksomhed bør ikke alene være baseret på virksomhedens økonomi og regnskaber. Der er flere andre faktorer der er vigtige, herunder blandt andet uudnyttede markeds- og produkt muligheder. Betales der også en markedsløn til ejerlederen samt hertil en markedshusleje i ejede bygninger.


Metoder og baggrund for værdiansættelse af din virksomhed
Hvis du overvejer at sælge din virksomhed, eller bare er nysgerrig efter at vide, hvad din virksomhed kan koste, har du brug for en værdiansættelse. En værdiansættelse er en beregning af, hvad din virksomhed er værd, baseret på en analyse af din virksomheds økonomiske resultater, fremtidsudsigter og markedssituation. Her kort genenmgang af de mest almindelige metoder til at værdiansætte en virksomhed, samt faktorer der påvirker værdien.

DCF-Metoden
DCF står for discounted cash flow. En metode, der baserer sig på virksomhedens fremtidige pengestrømme. Værdien af en virksomhed er lig med nutidsværdien af alle de penge, den vil tjene i fremtiden. For at beregne dette, skal man estimere, hvor meget virksomheden vil indtjene hvert år i f.eks. 10 år. Herefter diskontere disse beløb med en passende rentesats, der afspejler risikoen og afkastkravet ved at investere i virksomheden. Jo højere rentesats, jo lavere værdi. DCF-metoden er en af de mest anerkendte metoder til værdiansættelse, men den kræver også en del antagelser og usikkerheder om fremtiden. Anvendes blandt andet på lidt større virksomheder med en stabil indtjening.

Multiplemodeller
Ved at sammenligne med andre lignende virksomheder der er solgt på markedet, kan man se hvilke multipler de er handlet til. Dette kaldes for multiplemodeller, fordi man bruger et multiplum af et nøgletal. Nogle af de mest almindelige multiplemodeller er:

P/EBITDA: Her står P for den samlede pris for virksomheden, og EBITDA for resultat før renter, skat og afskrivninger. Dette nøgletal viser, hvor meget virksomheden tjener, før afskrivninger, finansiering og skat.

P/EBIT: Her står P for den samlede pris for virksomheden, og EBIT for resultat efter afskrivninger men før renter og skat.

P/E: Her står P for den samlede pris for virksomheden, og E for resultat efter skat. Dette nøgletal viser, hvor meget virksomheden tjener, efter den har betalt for finansiering og skat.

Et eksempel: Hvis det gennemsnitlige P/EBIT-multiple er 6, og virksomhedens EBIT er 3,0 millioner kroner. Så er værdien 6 x 3 = omkring 18 millioner kroner. En faktor 6 giver en tilbagebetaling på 16,7%.

Multiplemetoden kræver også, gode og pålidelige data omkring andre solgte virksomheder.

Andre forhold: Er virksomheden meget afhængig af ejerlederens viden, netværk, kunderelationer og ledelsesstil, kan virksomheden være svær at overdrage til en ny ejer, uden at det går ud over virksomhedens præstationer. Derfor vil en høj afhængighed af nuværende ejer typisk reducere værdien af virksomheden. Men har virksomheden en god organisation og medarbejdere, som ejeren har uddelegeret ansvar til omkring kunder, produkter, arbejdsgange med mere, vil det være lettere at overdrage virksomheden til en ny ejer. Altså vil en lav afhængighed af nuværende ejer typisk øge værdien af virksomheden. En branchers følsomhed overfor konjunktursvingninger, har også stor indflydelse på en virksomheds pris.

Få en bedre pris for din virksomhed. Få vores gratis guide “Det forberedte ejerskifte/ Exitplan”

Sikkerhed ved køb af virksomhed
Vi tilbyder en “Kom godt igang-pakke” til alle, der køber en virksomhed gennem os. Pakken indeholder en opstartstjekliste og gode råd til, hvordan du får en god overtagelse og opstart af din nye virksomhed.
Pakken giver dig også adgang til nyttige links og værktøjer inden for strategi, ledelse, finansiering og markedsføring.

Sådan får du prisvurderet din virksomhed

En værdiansættelse eller som af mange benævnes, en prisvurdering af din virksomhed tager udgangspunkt i et personligt møde, hvor vi sammen diskret gennemgår de relevante forhold i din virksomhed. Det personlige indtryk af virksomheden, dens kultur og situation er meget vigtigt.

Prisvurdering af virksomhed.
Brug erfarne virksomhedsmæglere

Prisvurderingshonorar fra ca. kr. 7.000 ekskl. moms.

Kontakt os for diskret snak samt evt. et prisvurderingsmøde!
Ring fortroligt på 4018 9299 eller send en mail.

Se også salg af virksomhed

Prisvurdering af virksomhed
Den rette værdiansættelse af min virksomhed

Eller se mere her: Profil og kontakt

ProEjerskifte.dk

Dansk Firma Børs, Jylland/Fyn 
Hjertegræsbakken 30
DK-8930 Randers NØ
T: 4018 9299


Tillid og troværdighed er vejen til det gode ejerskifte

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com