Er din virksomhed salgsklar?

Salgsmodning af din virksomhed giver store fordele

Med en salgsmodning gør du din virksomhed mere attraktiv for virksomhedskøbere, og du kan opnå en bedre pris for virksomheden.

Salgsmodningen betyder også, at du som virksomhedssælger er meget velforberedt og derved vinder kostbar tid, når salgsprocessen igangsættes.

Endelig giver salgsmodningen en øget sikkerhed for familien i en ejer ledet virksomhed. Skulle ejerlederen blive ramt af sygdom, kan slagsprocessen hurtigt igangsættes, og den salgsmodne virksomhed står stadig attraktiv for en køber.

Styrk din virksomhed
Salgsmodningen finder ofte en række forhold i virksomheden, der kan styrkes via blandt andet SWOT analysen. Og en ABC analyse viser hvilke produkter og kunder, der er mest rentable og hvilke der er mindst rentable. En finasiel optimering kan også indgå i salgsmodningen.

Få mailet “værdierne i min virksomhed”

Det forberedte ejerskifte
Exitpanen og det gode ejerskifte


Virksomhedsanalyse og tidsplan
Udføre en virksomhedsanalyse der finder styrker, svagheder, trusler og muligheder. Den finder ofte også din virksomheds skjulte værdier. Samlet går det også ud på, at skabe endnu bedre økonomiske forhold – bedre overskud. Finder og fjerner forhold, som senere kan vanskeliggøre et salg. Lave en tidsplan for et kommende virksomhedssalg. Altså gør din virksomheden mere attraktiv – overfor flere køberemner. Hertil skaber overblik over mulige købere til din virksomhed.

Opnå et godt økonomisk udbytte af virksomhedssalget
Sikrer dig en bedre pris for virksomheden og herunder at du undgår unødig beskatning ved virksomhedssalget. Det gør man blandt andet ved den rette selskabsstruktur set i forhold situationen i din virksomhed. Ser også på om virksomhedens balance kan slankes ved f.eks. at udtage bygninger og overskydende kapital. Og så skal regnskaberne meget gerne være retvisende. Målet er at være velforberedt når virksomhedssalget igangsættes og sparer dig som virksomhedssælger megen tid og omkostninger. Ofte minimerer det også behovet for garantier og sikkerhedsstillelse.

Interne forhold
Mange virksomhedssælgere vil også gerne sikre medarbejderne så godt som muligt ved salg af virksomheden. Hertil en meget stor fordel, hvis der er uddelegeret ansvar til medarbejderne omkring kunder, produkter, procedurer og arbejdsgange.

Sikre at en virksomhedskøber får tilført den rette viden om din virksomhed, herunder meget gerne en beskrivelse af knowhow, arbejdsgange, procedurer og lignende.

Kunder og leverandører.
Arbejde med at forbedre kunderelationerne, det vil også have stor værdi en virksomhedskøber. Også leverandørerne er vigtige, så af stor betydning at der er rigtig gode relationer til leverandørerne.

Så er du godt på vej til at styrke din virksomhed!